DO DALŠÍ AKCE ZBÝVÁ:

JavaScript fatálně selhal nebo vůbec neběží.

Sledujte nás:

          

V letošním roce proběhne školení distančních rozhodčích.

Školení se uskuteční během závodů "Jarní Morava DiscDog Distance". 

Školit se začne v pátek večer od 20.00 a v sobotu a neděli pak bude probíhat hospitační "kolečko" všech distančních disciplín.

Hlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.

Školitel: Pavel Ryttnauer