DO DALŠÍ AKCE ZBÝVÁ:

JavaScript fatálně selhal nebo vůbec neběží.

Sledujte nás:

          

I v roce 2019 proběhne školení distančních rozhodčích a přeškolení stávajících rozhodčí.

Školení se uskuteční během závodů "Jarní Morava DiscDog Distance" konané v Majetíně. 

Školit se začne v pátek večer od 20.00 a v sobotu a neděli pak bude probíhat hospitační "kolečko" všech distančních disciplín.

Hlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.

Školitel: Pavel Ryttnauer

Všichni noví uchazeči musí splňovat následující podmínky:

  • minimální věk 18 roků,
  • občan České republiky,
  • člen DiscDog Klubu ČR (DDKČR)
  • bezúhonnost,
  • zdravotní i psychická způsobilost.