Kvalifikační soutěže na MČR - Quad a SMD

 

Qualfiers for Czech Championship in Quadruped and SPTF

Kvalifikačními soutěžemi jsou všechny závody započítávané do DogShop ligy dogfrisbee nebo DiscDog Brit Cupu, které se konají v období mezi jednotlivými Mistrovstvími České republiky. 

Super MiniDistance

Na MČR v Super MiniDistance se kvalifikuje každý tým, který na některé z kvalifikačních soutěží nahází:

  • v součtu 40 bodů a více
  • v jednom kole 24 a víc bodů 

V Super Minidistance není žádné omezení počtu psů na hráče.

the Quadruped

Pro účast na MČR v Quadrupedu je potřeba předvést platný pokus na kterékoli kvalifikační soutěži v délce minimálně:

  • Ženy - 45 m
  • Muži - 50 m

V souladu s pravidly Quadrupedu může hráč na MČR startovat pouze s jedním psem. Kvalifikace se týká hráče, na MČR tedy může nastoupit s jiným psem, než se kterým získal kvalifikaci.

Týmy pro MČR budou do skupin rozřazeny na základě délky nejdelšího kvalifikačního pokusu. Na MČR tedy nebude kvalifikační kolo, začínat se bude přímo první skupinou.

Automatická kvalifikace pro úřadujícího Mistra

Na MČR následujícího roku se automaticky kvalifikuje tým (SMD)/ hráč (Q), který na MČR předchozím získal titul Mistr ČR v SuperMinidistance / Quadrupedu. Takto kvalifikovaný tým má v nominační tabulce u kvalifikačního výkonu nulu, své postavení si může vylepšit na kterékoli kvalifikační soutěži v souladu s kvalifikačními kritérii. Úřadující Mistr ČR má v dané disciplíně na MČR následujícího roku startovné zdarma.

 

Qualfiers are all events that counts to  DogShop liga dogfrisbee or Dog Chow DiscDog Cup in the period between Czech Championships. 

Super Pro Toss & Fetch

For Czech Championship in Super MiniDistance qualifies team, that performs 

  • minimum 40 points in total;
  • minimum 24 points in one round;

there are no limitation on number of dogs per handler in Super Minidistance

the Quadruped

For Czech Championship in Quadruped qualifies player, that performs: 

  • Ladies - 45 meters
  • Men - 50 meters

Every player can qualfy only 1 time. Nomination is per player, means that the player can play with any dog no matter which dog he qualify with.

On the Czech Championship, no qualification round will be played. The groups will be set by the distance that players qualify with.

Free Start for the Champion

The Champions from the Czech Championship are automaticly qualfied and pay no starting fee in the division they are champions in. Anyway the teams that qualified this way has 0 score. The team can improve this score by the qualification rules on any of the Qualifiers...