Aportování

Pro dogfrisbee je nutné, aby pes uměl spolehlivě aportovat i pouštět. Měli bychom na to tedy dbát již od samého počátku, kdy začínáme s motivací psa.

Přetahování

Dříve než začneme disk psovi házet, je dobré si s ním jen hrát. Při přetahování je velmi důležité nechat psa po každé hře – souboji vyhrát, to znamená disk pustit. Pokud pes se získaným diskem utíká pryč, vzdalujte se ihned na druhou stranu. Jestliže se rozběhnete okamžitě, přesvědčivě a rychle, pes poběží za vámi. Pokud by vás ale pes nenásledoval, zkuste ho kontrolovat pomocí dlouhého vodítka. K těmto účelům použijte měkké, nepříliš silné vodítko, aby se pes, pokud by se nedopatřením zamotal, nezranil (ideální je stopovací šňůra). 

V případě, že se váš pes přiblíží na několik metrů, ukažte mu druhý disk, který jste si předem připravili a začněte si s ním sami hrát. Disk „oživte“ – tahejte ho po zemi, vydávejte pokud možno i zvuky, občas jakoby omylem ho nechte upadne, ale seberte jej dřív, než se k němu pes dostane... Fantazii se meze nekladou. Jediné, na co musíte dávat pozor, je pohybovat s druhým diskem vždy! směrem od psa a v žádném případě se nepokoušet psovi první disk vzít. 

Když pes první disk pustí, pokračujte s přetahováním. Hrajte si ale jen tak dlouho, abyste mohli skončit ve chvíli, kdy je to pro psa stále ještě velmi zajímavé. Pak mu vezměte pomocí lsti oba disky a hru ukončete.

Pro zvýšení chuti do přetahování, musíte psa nechat často vyhrávat.  Každé „vítězství“ musí být zasloužené - tedy v momentě, kdy pes opravdu tahá. 

Jen ať se vzteká...

V případě, že pes první disk přináší, aby mohl ve hře s druhým diskem pokračovat, a dobrovolně ho i pouští, začneme ho učit aportovat roller.

Pes za ním radostně poběží a možná ho chytne, ještě když se bude kutálet. Poté zopakujte hru na lovení kořisti. Vzdalujte se směrem od psa a připravte si druhý disk, abyste mohli hned, jakmile první disk přinese a pustí ho, hodit další roller.

Když při rolleru spadne disk na zem, je někdy pro psa, který s dogfrisbee teprve začíná, velmi těžké ho zvednout. Psovi se zájmem o disky to sice bude chvíli trvat (většina psů hrabe, kňučí, doráží na disk), ale nakonec se mu to podaří. Dejte psovi čas! Nepomáhejte mu, jinak by příště mohl disky spadlé obrácenou stranou dolů nechat ležet a čekat na vaši pomoc.

Proč nepouští?

Někteří psi mají problém disk při hře s více talíři dostatečně rychle pouštět. Důvody mohou být různé, stejně tak jako způsoby řešení.

  • Pes je naučený odevzdávat předměty, jako např. míček, pouze do ruky. Proto je pro něj zpočátku těžké ho nechat jen tak spadnout na zem. V těchto případech se osvědčuje zůstat stát v klidu tak dlouho, dokud disk dobrovolně nepustí. Ihned poté následuje další hod. Po několikerém opakování pes pochopí, o co jde.
  • Někteří psi se disku neradi vzdávají. Ať už vznikl tento problém v důsledku nejasné komunikace člověka se psem, ten se třeba naučil, že ho pak lidé honí (což může být velká zábava), nebo proto, že se nenaučil, aby odevzdával aport rád – možností a důvodů je mnoho.
  • Při problémech ve vztahu psa a člověka je vhodné nejprve navštívit dobrou školu pro psy
  • Hrát na honěnou se psem, který ulovil nějakou kořist, může být sice zábavné, ale pro aportování spíše kontraproduktivní. Pes se tak totiž naučí, že brát člověku věci je zábava a zároveň to také snižuje naši autoritu, především pokud honička následuje tehdy, kdy by se měl pes správně vrátit k nám, aportovat a pod.

Pokud se psu nedaří disk zvednout, nepomáhejte mu, jinak si zvykne, že disk zvedat nemusí... 

Vyčkejte. dokud pes disk nepustí. Pak ale musí následovat okamžitá odměna v podobě dalšího rolleru.

Pokud pes se získaným diskem utíká pryč, vzdalujte se ihned přesvědčivě a rychle na druhou.

Pro zvýšení chuti do přetahování, musíte psa nechat často vyhrávat. Každé „vítězství“ musí být zasloužené - tedy v momentě, kdy pes opravdu tahá.

Pokud se psu nedaří disk zvednout, nepomáhejte mu, jinak si zvykne, že disk zvedat nemusí... 

Tip

Při tréninku používejte nejprve dva disky. Když uvidíte, že si pes rád hraje s oběma, přibírejte později postupně další. Tato metoda pomáhá i hráči si postupně zvykat na zacházení se stále více disky.

Pomoc, můj pes chytá, ale neaportuje!

Často si tento problém způsobíme sami, když začneme používat více disků již v době, kdy pes ještě nemá zájem o disky dostatečně upevněný. Kvůli tomu jsou pro něj zajímavé především letící disky, disk samotný je důležitý už méně.

Celkem spolehlivě funguje většinou toto: začněte psa motivovat zase od začátku, tzn. přetahujte se s ním, nechávejte ho vyhrát, obměňujte disky, znovu se potahejte a jakékoliv házení nechte zatím být. Po nějaké době začněte s krátkým rollerem (asi pět metrů). Předtím psa eventuálně připevněte na dlouhé vodítko. 

Až pes vyrazí za diskem, utíkejte s ním, když se do něho zakousne, vzdalte se od něj na jeden až dva metry. Bude-li ho stále držet, o disk, který vám přinesl, se s ním přetahujte.

Pes se tak naučí, že kutálející disk je důležitý, protože pokud ho přinese zpět, budete se s ním o něj zase přetahovat. Po několika opakováních začne nosit většina psů disky zpátky. První krok je pak úspěšně za námi.

Nyní je obzvlášť důležité při hře znovu začít střídat dva disky. Pokud pes první disk přinese s očekáváním přetahování, pokračujte s ním ve hře s druhým diskem. 

Nezačínejte ale zase hned s házením, raději ještě pár dní počkejte, aby měl pes čas pochopit, že se mu aportování disků vyplatí.

Nyní přetahování s aportovanými disky obměňujte: někdy si se psem pohrajte s prvním diskem, který vám přinese, jindy s druhým. 

Jakmile se tohle daří, vezměte si do ruky vždy tři disky, přičemž vám v ruce jeden disk zbude. Někteří psi se totiž naučí přinášet disk zpět jen tehdy, když v ruce již žádný jiný nemáte. Tím, že budete mít u sebe z tréninkových důvodů vždy jeden disk navíc, tomu předejdete: pes tak nikdy neví, se kterým se s ním budete přetahovat. Proto má pro něj smysl aportovat každý disk.

Vyčkejte. dokud pes disk nepustí. Pak ale musí následovat okamžitá odměna v podobě dalšího rolleru. Pokud pes se získaným diskem utíká pryč, vzdalujte se ihned přesvědčivě a rychle na druhou stranu.

Pouštění disků

Jestliže pes první disk spolehlivě přináší, začněte používat jednoznačný signál pro pouštění. Někdy musí pes disk přinést až do ruky, ale většinou je potřeba, aby ho pouštěl ve větší nebo menší vzdálenosti od psovoda. Jako pokyn pro pouštění se osvědčilo krátké mávnutí druhým diskem, tedy tím, který držíte v ruce. Pes to pochopí většinou velice rychle, protože pohyb disku již zná jako signál, že hra bude pokračovat s druhým diskem.

Sledujte svého psa! V případě, že disky nenosí, nebo je sice nosí, ale nepouští, měli byste důsledně cvičit pouštění na povel.

Pokud máte to štěstí, že váš pes disky poctivě aportuje a sám také správně načasuje jejich pouštění, můžete se radovat! Další trénink není potřeba.

Tipy pro trénink rychlého pouštění

Používejte klikr a po kliknutí odměňte rychlým rollerem. 

Až pes pochopí význam kliknutí, začněte klikr používat při nácviku pouštění. Vyčkejte, až pes disk pustí sám od sebe, v ten samý okamžik klikněte a ihned hoďte roller. Roller je rychlejší než jakýkoliv jiný hod a psovi potvrdí žádoucí chování, kterým je v tomto případě pouštění včas a efektivně.

Rozhodně nezkoušejte se po psovi ohánět disky. To patří do kategorie zakázaných praktik. Pes by měl mít ze hry radost, která by ho zcela přešla, kdyby ho někdo disky bil nebo je po něm házel.

Pomoc, můj pes chytá jen každý druhý disk a ostatních si nevšímá!

Tento problém může mít různé důvody. Uvedu zde ty nejčastější a pár řešení.

Většinou je pes omylem nevědomky utvrzen v tom, že udělal správně, když disk nechytl. Jsou-li disky házené tak, že je nelze chytit, psi, kteří nejsou zcela zapálení pro věc, se o jejich chytání přestanou snažit. Je totiž daleko méně zábavné zvedat disky ze země, než je chytat ze vzduchu. Pokud pak projeví hráč pro psa pochopení a hodí mu v takovém případě jiný disk, potvrdí tak jeho chování a ten bude příště disky, které se mu zdají nechytatelné, tím spíš ignorovat. Nechávejte proto psa přinášet každý disk! Pokud pes aportovat nechce, ukončete hru.

Jestliže často házíte disky tak, že je pro psa obtížné je chytit, zaměřte se nejprve na techniku hodů.

Někdy je to způsobeno také tím, že jsme příliš dlouho používali ke hře jen jeden disk. Pak doporučuji znovu zapracovat na motivaci.

Zajímavější je, že někteří psi ignorují vždy druhý nebo třetí disk. U těchto psů většinou pomáhá následující: odjeďte na louku pokud možno autem. Vezměte si více disků a házejte. Běhá-li pes za nimi, slovně ho pochvalte („to je dobře“, „hodný“) a pak hoďte další disk. Pokud za ním pes neběží, nijak to nekomentujte, nechte disky na zemi a odveďte psa do auta. Případně můžete psa přivázat ke stromu. Trénujte házení sami, aniž byste si přitom všímali psa. Přibližně po 10 minutách to zkuste znovu. Pokud opět odmítá svůj disk přinést, což je při prvních cvičeních velmi pravděpodobné, znovu hru ihned ukončete. Nespěchejte, může to trvat, než pes pochopí, že hra nebude pokračovat, dokud tento disk nechytí.

Je opravdu velmi důležité, abyste mezitím psa neutvrdili v jeho chování a přeci jen nehodili další disk, přestože některý odmítl chytit.

Pes nechá disk spadnout vždy, když se shýbám ke sbírání ostatních disků.

Dbejte na to, aby si pes nezvykl nechat spadnout první disk, když se skloníte k disku, který leží na zemi. To by mohlo později vést k problémům při aportování. Sledujte proto psa a pokud nechá disk, zatímco se ohýbáte, spadnout, přimějte ho, aby vám ho donesl. Pokud to neudělá, hra končí. U některých psů také funguje, když mu občas hodíte ten samý disk, který přinesl, přestože máte ještě jiné disky v ruce.

Připravila Sabine Bruns, překlad: Yvona Andrová 

Foto: Jakub Štýbr

(Připraveno pro Psí sporty)