Podpora rozvoje freestylových rozhodčích

 

V sezóně 2013 proběhl první ročník projektu, který si klade za cíl rozšířit řady českých freestylových rozhodčích.

Za podpory pořadatelů freestylových soutěží mohou být kategorie Starters a Bonsai posuzovány dvěma sadami rozhodčích:

  1. oficiální sada - kalsicky, rozhodčí zvaní pořadatelem. Na základě jejich známek bude určeno pořadí a výsledky
  2. "neoficiální sada" - souběžně samostatně posuzující sbor rozhodčích skládajících se z Openových závodníků. Tito rozhodčí budou samostaně posuzovat do svých scoresheetů, jejich bodování ale nebude mít vliv na výsledné pořadí. Závodníci z výše uvedených kategorií ovšem obdrží scoresheety od obou sad rozhodčích, což jim poskytne dvojnásobnou zpětnou vazbu. Mimo vlastních praktických zkušeností budou mít neoficiální rozhodčí příležitost poradit se se zkušenými rozhodčími.

Díky tomuto systému mají hráči možnost ozkoušet si rozhodcování naostro, aniž by se museli zříci závodění. Doufáme, že touto cestou přibude českých rozhodčích s praktickými zkušenostmi. Zájemci o posuzování pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Komise rozhodčích

Pavel Ryttnauer   předseda komise rozhodčích
pavel.ryttnauer[at]gmail.com
 
Vladislava Matoušová    člen komise rozhodčích 
vladislava.matousova[at]gmail.com  
 
Základním úkolem Komise rozhodčích je řídit činnost rozhodčích, zajišťovat odbornou způsobilost a odborný růst rozhodčích DDKČR.
Komise zajišťuje semináře, schůzky a školení rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, přezkušování rozhodčích a vede veškerou agendu s tím související. Působí jako arbitr při řešení sporů týkajících se činnosti rozhodčích a přijímá a zpracovává podněty ke zlepšení práce rozhodčích. Předkládá Výboru DDKČR návrhy změn Řádu rozhodčích dogfrisbee pro distanční soutěže DDKČR a Soutěžního řádu pro pořádání oficiálních soutěží DDKČR. Rozpracovává výklad pravidel a sjednocuje činnost rozhodčích. Při své práci se řídí Řádem rozhodčích DDKČR, Soutěžním řádem a pravidly jednotlivých soutěží. KR je poradním orgánem, veškerá její usnesení vstupují v platnost až po schválení výborem.

MŮŽE SE VÁM HODIT...

 Seznam českých distančních rozhodčí
 Seznam rozhodčí USDDN
 Hospitační list rozhodčího
 Příjmový doklad - školitel rozhodčích
 
 dokumenty USDDN (scoresheety, handbook, worksheet...)
 judges worksheet (pracovní list rozhodčího)
 Formulář pro zařazení soutěže
 
  • Po vyplnění formuláře bude akce zařazena do termínového kalendáře DiscDog klubu ČR. 
  • Pořadatel se vyplněním formuláře zavazuje dodržet Soutěžní řád klubu
  • Pro další aktualizaci akce na webu pište na info@discdog.cz, do předmětu uveďte jméno akce. 
  • Pro případné upřesnění delegace rozhodčího kontaktujte pověřeného člena výboru 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

 Soutěžní řád oficiálních soutěží DDK ČR
 Řád ochrany zvířat 
 smlouva OSA
 smlouva INTEGRAM

 

Souhlas s pořizováním fotografií

Na členské schůzi 2016 bylo odhlasováno, aby pořadatelé do přihlašovacích formulářů přidávali následující větu:

Soutěžící souhlasí s fotografováním a pořizováním audio/video záznamů (včetně leteckých záznamů) jeho psů i jeho samotného v rámci závodu (název soutěže) pořádaných pod záštitou DiscDog klubu ČR. Dále také souhlasí s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akreditovaných fotografů, pořadatelů soutěží, DiscDog klubu ČR a Dogfrisbee sportu celkově. 

Prosíme všechny pořadatele, aby toto rozhodnutí členské schůze respektovali a přidali si ji do svých přihlašovacích formulářů.