Školení adeptů distančních rozhodčí a přezkoušení distančních rozhodčí DDK ČR

 

V roce 2019 proběhne Školení nových distančních rozhodčích a zároveň přezkoušení stávajících distančních rozhodčí. Toto školení se bude konat během pohárových závodů Jarní Morava DiscDog Distance v Majetíně. 

školitel: Pavel Ryttnauer

Program: 

Pátek

20:00 hod - školení adeptů na distanční rozhodčí

21:00 hod - přezkoušení  distančních rozhodčích DDKCZ (čas přezkoušení je pouze předběžný a bude se řídit dle ukončení předchozího školení)

                - závěrečný test adeptů na distančního rozhodčího

 

Sobota + Neděle - Hromadná hospitace adeptů

Cena školení: 300 Kč (noví uchazeči),
stávající rozhodčí, kteří budou absolvovat pouze přezkoušení se řídí řádem rozhodčích pro dogfrisbee distanční soutěže

 

Zájemci o školení nebo přezkoušení se prosím přihlašte přes TENTO formulář.

 

 

Komise rozhodčích

Pavel Ryttnauer   předseda komise rozhodčích
pavel.ryttnauer[at]gmail.com
 
Vladislava Matoušová    člen komise rozhodčích 
vladislava.matousova[at]gmail.com  
 
Základním úkolem Komise rozhodčích je řídit činnost rozhodčích, zajišťovat odbornou způsobilost a odborný růst rozhodčích DDKČR.
Komise zajišťuje semináře, schůzky a školení rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, přezkušování rozhodčích a vede veškerou agendu s tím související. Působí jako arbitr při řešení sporů týkajících se činnosti rozhodčích a přijímá a zpracovává podněty ke zlepšení práce rozhodčích. Předkládá Výboru DDKČR návrhy změn Řádu rozhodčích dogfrisbee pro distanční soutěže DDKČR a Soutěžního řádu pro pořádání oficiálních soutěží DDKČR. Rozpracovává výklad pravidel a sjednocuje činnost rozhodčích. Při své práci se řídí Řádem rozhodčích DDKČR, Soutěžním řádem a pravidly jednotlivých soutěží. KR je poradním orgánem, veškerá její usnesení vstupují v platnost až po schválení výborem.

MŮŽE SE VÁM HODIT...

 Seznam českých distančních rozhodčí
 Seznam rozhodčí USDDN
 Hospitační list rozhodčího
 Příjmový doklad - školitel rozhodčích
 
 dokumenty USDDN (scoresheety, handbook, worksheet...)
 judges worksheet (pracovní list rozhodčího)
 Formulář pro zařazení soutěže
 
  • Po vyplnění formuláře bude akce zařazena do termínového kalendáře DiscDog klubu ČR. 
  • Pořadatel se vyplněním formuláře zavazuje dodržet Soutěžní řád klubu
  • Pro další aktualizaci akce na webu pište na info@discdog.cz, do předmětu uveďte jméno akce. 
  • Pro případné upřesnění delegace rozhodčího kontaktujte pověřeného člena výboru 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

 Soutěžní řád oficiálních soutěží DDK ČR
 Řád ochrany zvířat 
 smlouva OSA
 smlouva INTEGRAM

 

Souhlas s pořizováním fotografií

Na členské schůzi 2016 bylo odhlasováno, aby pořadatelé do přihlašovacích formulářů přidávali následující větu:

Soutěžící souhlasí s fotografováním a pořizováním audio/video záznamů (včetně leteckých záznamů) jeho psů i jeho samotného v rámci závodu (název soutěže) pořádaných pod záštitou DiscDog klubu ČR. Dále také souhlasí s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akreditovaných fotografů, pořadatelů soutěží, DiscDog klubu ČR a Dogfrisbee sportu celkově. 

Prosíme všechny pořadatele, aby toto rozhodnutí členské schůze respektovali a přidali si ji do svých přihlašovacích formulářů.